Ưu Đãi Dành Riêng Nếu Bạn Đã Sở Hữu Khóa Học "RockStar Recruiting Formula"

Khóa học: Follow Up & Close Blueprint

Hướng dẫn Quy trình Theo sát và Chốt đăng ký thành viên mới  

$37--> $7 (150.000đ)

Ưu đãi này hết hạn sau....

Quà Tặng (1):
Ebook "Handle Objections"

Cẩm Nang Hướng Dẫn Vượt Qua 17 Lời Từ Chối Thường Gặp Trong Kinh Doanh Theo Mạng ($19)

Quà Tặng (2) [Đặc Biệt]
Khóa học "Social Media Mastery"

Khóa Học Của Huyền Thoại Eric Worre, 8 Module Đào Tạo, Hướng Dẫn Sử Dụng Mạng Xã Hội Để XD KDTM ($497)