Opt-in Page Conversion Code

Thanh Nguyễn · Tháng Tư 12, 2020

About Instructor

Thanh Nguyễn

Tôi là Thanh Nguyễn, một Internet Marketer và đồng thời là NPP KDTM. Tôi bắt đầu KDTM từ 2010, tuy gặt hái được một số thành tựu nhưng cũng mắc phải vô số sai lầm. Từ những kinh nghiệm quý báu của mình trong quá trình đưa KDTM lên online, tôi có đam mê chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho những người đang làm Marketing Online và KDTM theo đuổi sự nghiệp kinh doanh này đến cùng...Click vào hình để hiểu thêm về tôi

16 Courses

Not Enrolled
This course is currently closed997.000 [đ]

Course Includes

  • 12 Lessons